Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε μαθητές με επιβεβαιωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με ή χωρίς αναπηρία. Με την ειδική αγωγή γίνεται μια προσπάθεια για το παιδί να ενταχθεί στην κοινωνία σαν ένα μη εξαρτημένο αλλά και παραγωγικό μέλος της.

Ο ειδικός παιδαγωγός για τη διαμόρφωση ενός άρτια ολοκληρωμένου προγράμματος πραγματοποιεί διεξοδική αξιολόγηση του παιδιού με σταθμισμένα και μη εργαλεία και καταρτίζει ένα εξατομικευμένο διαβαθμιζόμενης δυσκολίας πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να ενισχυθούν οι αδυναμίες του παιδιού.

Το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μπορούν να παρακολουθήσουν τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με

  1. Μαθησιακές δυσκολίες (όπως δυσλεξία)
  2. Διαταραχές επικοινωνίας, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές (όπως η ΔΕΠΥ)
  3. Σωματικές διαταραχές
  4. Αναπτυξιακές διαταραχές (διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, όπως αυτισμός, σύνδρομο Asperger

Γιατί ένας γονιός να επιλέξει ένα πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης
για το παιδί του;

Ο ρόλος της ειδικής διαπαιδαγώγησης δεν σχετίζεται με την καθημερινή μελέτη του παιδιού, αλλά στην υποστήριξη του κάθε μαθητή να αποκτήσει τρόπους να κωδικοποιεί να αναπροσαρμόζει και να χρησιμοποιεί τακτικές και μεθόδους που θα του αναδείξουν το γνωστικό του υπόβαθρο (επίπεδο).

Δηλαδή με λίγα λόγια να μάθει πώς να μαθαίνει!

Πιο συγκεκριμένα, όλα τα παιδιά με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις που δημιουργούνται στο σχολικό περιβάλλον παρουσιάζουν δυσκολίες σε άλλοτε άλλο βαθμό. Πολλοί γονείς διαπιστώνουν δυσκολίες στην κατανόηση, εμπέδωση –επεξεργασία καθώς και στο να χρησιμοποιήσουν πηγαία και αυθόρμητα την γνώση .Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά να νιώθουν ματαίωση ότι δεν μπορούν να επιτύχουν στις απαιτήσεις του σχολείου.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως εάν δεν γίνει πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα παιδιά θα αποτελούν τροχοπέδη σε όλη την πορεία της ζωής τους . Η μαθησιακή επεξεργασία αποτελεί το βασικό θεμέλιο στην εξέλιξη τους μέσα στη κοινωνία. Πολλοί μαθητές παρουσιάζουν ενδείξεις που με την πάροδο του χρόνου γίνονται πιο έντονες και πιθανόν αυτό και μέσα από το αξιακό σύστημα της οικογένειας να οδηγεί εκτός των άλλων και σε συναισθηματικού τύπου δυσκολίες (παραβατικές συμπεριφορές, σχολική άρνηση, κοινωνική απόσυρση, φοβίες κ.τ.λ.).

Η έγκαιρη παρέμβαση ενός ειδικού παιδαγωγού θέτει ως στόχο να γεφυρώσει τη μάθηση με τη γνώση. Μέσα από το πρόγραμμα παρέμβασης αρχικά θα εντοπιστούν οι δυσκολίες στη κατανόηση-μάθηση και θα γίνει προσπάθεια ώστε να εγκατασταθούν μηχανισμοί επεξεργασίας για να προωθηθεί η γνώση. .Κεντρικός άξονας του προγράμματος αποτελεί ο μαθητής και οι ανάγκες του και όχι η ύλη του σχολειού .

Σκοπός είναι εφόσον ο μαθητής ολοκληρώσει το πρόγραμμα να είναι σε θέση να ενταχθεί και να λειτουργήσει αυτόνομα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διαφοροποίηση διδασκαλίας και πρόσθετο υλικό:

Η διαδικασία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αποτελεί ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο μάθησης εφόσον απευθύνεται αποκλειστικά στις ανάγκες του κάθε μαθητή . Είναι μια συστηματική προσέγγιση στο σχεδιασμό συνόλου διδασκαλίας βασιζόμενοι στους εξής τρόπους προσέγγισης :

  • Εννοιοκεντρική διδασκαλία (Concept-based teaching) Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δίνει έμφαση στην κατανόηση βασικών εννοιών μέσα από την αναγνώριση κοινών στοιχείων σε διαφορετικές καταστάσεις ή γεγονότα. Έτσι, η μάθηση προκύπτει μέσα από την αναγνώριση κοινών στοιχείων μεταξύ της προσωπικής πραγματικότητας και ζωής των μαθητών και της σχολικής γνώσης, γενικεύεται σε περισσότερες γνωστικές περιοχές και δημιουργεί γνωστικές δομές για μελλοντική γνώση.
  • Χρήση πολλαπλών κειμένων και υλικών Πολύ συχνά το βιβλίο του σχολείου αποτελεί το κύριο εμπόδιο στη μάθηση ορισμένων μαθητών, στο βαθμό που το επίπεδο ή ο τρόπος γραφής είναι πολύ δύσκολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παροχή άλλων υλικών μπορεί να διευκολύνει και να επιταχύνει τη μάθηση. Ακόμη, η παροχή πολλαπλών κειμένων/υλικών διευκολύνει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών στο βαθμό που μπορεί να καλύπτουν πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα.
  • Μαθησιακά συμβόλαια Τα μαθησιακά συμβόλαια αφορούν στην ατομική εργασία, μπορούν να εστιάζουν σε ειδικά προβλήματα για κάθε μαθητή, απελευθερώνουν χρόνο για την εκπαιδευτικό και καλλιεργούν στο μαθητή την προσωπική ευθύνη για τη μάθησή του.
  • Πολλαπλοί τρόποι υποστήριξης στην πρόσβαση στο υλικό Στο βαθμό που το περιεχόμενο της διδασκαλίας παραμένει σταθερό και εστιάσουμε στη διαφοροποίηση της πρόσβασης σε αυτό, υπάρχουν αρκετές υποστηρικτικές πρακτικές όπως: μαγνητοφωνημένα κείμενα, οργανωτές σημειώσεων ή προ-συμπληρωμένες σημειώσεις, υπογραμμισμένα κείμενα, βοήθεια από συμμαθητές.(ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ 2008)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

1) Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να απευθυνθώ σε έναν ειδικό παιδαγωγό;

Ένα πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης δεν ορίζεται με βάση την ηλικία του μαθητή . Καλό θα ήταν να έρχεστε σε επαφή με έναν ειδικό παιδαγωγό από τη στιγμή που διαπιστώνεται μια βραδύτητα στη σχολική διαδικασία. Η πρώτη ένδειξη είναι το παιδί να δυσκολεύεται στο να συμβαδίσει με τη τάξη του.

2) Από τη στιγμή που χρειάζεται παρέμβαση από ειδικό παιδαγωγό σημαίνει πως έχει μαθησιακές δυσκολίες;

Η παρέμβαση ενός ειδικού παιδαγωγού δεν συνάδει με το ότι το παιδί αυτόματα έχει κάποιο είδος μαθησιακών δυσκολιών. Όπως έχουμε τονίσει ήδη αρκετές φορές πολλές ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν οι μαθητές στο τρόπο μάθησης σχετίζονται με το περιβάλλον ,τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών και τη σωστή χρήση τους ή ακόμα και με συναισθηματικά αίτια.

3) Ένα πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης δεν θα επιβαρύνει το παιδί μου που έχει τόσες υποχρεώσεις;

Το πλαίσιο είναι καθαρά θεραπευτικό το παιδί δεν έχει κάτι να διαβάσει στο σπίτι αντίθετα θα πρέπει αυτά που δουλεύονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να τα εφαρμόσει ώστε να το διευκολύνουν και στη καθημερινή  σχολική μελέτη.

4) Πότε θα μπορούμε να διακρίνουμε τη βελτίωση του παιδιού μας;

Από τη στιγμή που το παιδί αρχίσει να εμπλέκεται πιο έντονα . Κανένας δρόμος προς τη μάθηση δεν έχει λάθη. Αφήστε το παιδί σας να κάνει λάθη αρκεί να προσπαθεί να τα διορθώσει με σωστό τρόπο. Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα μαθαίνει και θα βελτιώνεται.

5) Το παιδί μου ντρέπεται που κάνει μάθημα με ειδικό παιδαγωγό και δεν θέλει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα τι μπορούμε να κάνουμε;

Η επιστημονική ομάδα του κέντρου μας έχει τη δυναμική να ενισχύσει συναισθηματικά όλη τη διαδικασία παρέμβασης . Σε περίπτωση που εντοπίζονται αντιδράσεις που προβληματίζουν υπάρχει παρέμβαση ψυχολόγου για να ενισχυθούν τα κίνητρα του μαθητή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *